Säkerhetsaktion gällande ett begränsat antal diskmaskiner
Sverige

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE:
RISK FÖR BRAND

Vi uppmanar alla ägare till följande diskmaskiner från Bosch, Siemens att vidta åtgärder enligt detta säkerhetsmeddelande

Säkerhetsaktion gällande ett begränsat antal diskmaskiner

Vi har uppmärksammat att en elektrisk komponent i ett begränsat antal diskmaskiner av varumärkena Bosch, Siemens som tillverkats under perioden 1999-2005 kan överhettas och i mycket sällsynta fall utgöra en brandrisk.

Vi strävar efter att upprätthålla de högsta standarder gällande säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet för alla våra produkter. Därför har vi vidtagit åtgärder och utfärdat denna säkerhetsaktion. Vi beklagar det besvär denna säkerhetsaktion kan orsaka dig och vi tackar på förhand för din medverkan och ditt tålamod.

Gör så här för att kontrollera om din diskmaskin berörs:

1.

Kontrollera varumärke samt modellnummer (E-nr), batchnummer (FD) och serienummer (SN). Du hittar denna information på insidan av diskmaskinsluckans ovankant.

Modell-, batch- och serienummer hittar du på insidan av diskmaskinsluckan, på ovansidan eller på övre delen av vänster sida.
Typskylt

2.

Alla tre fälten krävs för att ta reda på om din diskmaskin omfattas av denna säkerhetsaktion.

Om du redan har registrerat dig och har ett referensnummer, vänligen kontakta vårt call center på telefonnumret nedan.


t.ex. SGS53A58EU/01(skriv in hela numret som visas)

t.ex. 8304

t.ex. 00371
ELLER

Kontakta vårt callcenter på 0771-112277.

Telefonerna är öppna helgfria vardagar kl 9-17.

VANLIGA FRÅGOR

Detta säkerhetsmeddelande gäller endast ett begränsat antal diskmaskiner och omfattar inga andra hushållsapparater från Bosch, Siemens.