Sikkerhetstiltak for oppvaskmaskin
Norge

Sikkerhetstiltak for oppvaskmaskin

Tilbake

Legal Notices

Brukervilkår

Hjemmesiden www.dishcareaction.no eies av BSH Husholdningsapparater AS, Postboks 6593, Etterstad, 0607 Oslo, nedenfor kalt "BSH".

Personopplysningspolicy

  1. Alle personopplysninger som du gir til BSH på hjemmesiden, behandles i henhold til personopplysningsloven (”POL”). BSH behandler opplysningene dine for å administrere din bruk av hjemmesiden, kundeforholdet og oppfylle avtaler med deg og ellers iverksette tiltak du har bedt om. Om du har gitt ditt samtykke lagres dine personopplysninger og kan brukes til markedsføringstiltak som for eksempel kampanjer, produkter eller tilbud. Det er mulig at BSH gir ut personopplysninger til en tredje part når det gjelder administrasjon. BSH lagrer dine opplysninger frem til du informerer oss skriftlig om at du ikke ønsker å være registrert lenger til: BSH Husholdningsapparater AS, Postboks 6593 Etterstad, 0607 Oslo.
  2. BSH Husholdningsapparater AS, Postboks 6593, Etterstad, 0607 Oslo er personopplysningsansvarlig for de personopplysningene som behandles. Hvis du vil ha informasjon om hvilke personopplysninger om deg som behandles av BSH, kan du skriftlig be om det på ovenstående adresse.
    Om BSH behandling av personopplysningene dine strider mot PUL, har du rett til å be om å få slike opplysninger rettet opp, blokkert eller slettet.
  3. BSH kan komme til å utlevere dine personopplysninger hvis BSH er pliktig til å gjøre det i henhold til lovverket eller domstolsbeslutning. Når du gir personopplysninger til BSH i henhold til det foranstående, samtykker du samtidig i at slik utlevering av dine personopplysninger skal kunne finne sted.

Vilkår for bruk av hjemmesiden

Informasjonen på hjemmesiden er så langt det er mulig, korrekt ved publiseringen. BSH gir ingen tilbud og gir ingen garantier for riktigheten i informasjonen, linkene eller annen informasjon som hentes fra hjemmesiden. BSH påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatte opplysninger i innholdet på hjemmesiden. All informasjon håndteres og er ment å brukes idet man er inneforstått med at BSH ikke kan holdes ansvarlig for tap, erstatningsplikt, skade eller kostnad av noe som helst slag som oppstår helt eller delvis, direkte eller indirekte som følge av bruk av eller at man stoler på slik informasjon eller på slik person.
BSH forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer eller rettelser uten forhåndsvarsel. Driftsstopp for vedlikehold osv. på hjemmesiden kan forekomme. BSH har ikke ansvar for forstyrrelser, avbrudd eller andre problemer som kan forekomme på hjemmesiden.

Copyright

Innholdet på denne hjemmesiden tilhører BSH og er beskyttet av lovverket. Informasjonen tillates ikke, bortsett fra der noe annet angis, å bli reprodusert, overført, kopiert, distribuert eller lagret uten etter særskilt tillatelse fra BSH.
Copyright © 2013 BSH Husholdningsapparater AS.

Tilbake