Μέτρο Ασφάλειας Πλυντηρίων Πιάτων
Ελλάδα, Κύπρος

Μέτρο Ασφάλειας Πλυντηρίων Πιάτων

Πίσω

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ

Η BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας είναι σημαντικό ζήτημα στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές μας διαδικασίες. Επεξεργαζόμαστε τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας εμπιστευτικά και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν μέρος της πολιτικής της εταιρίας μας. Οι ιστοσελίδες της BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους με άλλους ιστοχώρους, οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση για την προστασία των δεδομένων.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, ο διακομιστής μας καταγράφει αυτόματα ως στατιστικά δεδομένα το όνομα του Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου, την ιστοσελίδα από την οποία προέρχεστε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη χρονική διάρκεια της επίσκεψής σας. Η BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies και ενεργά στοιχεία (π.χ. JavaScript) για να παρακολουθήσει τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας και να βελτιστοποιήσει ανάλογα τις ιστοσελίδες μας. Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου το πρόγραμμα περιήγησης, ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie ή να αρνείται να δεχτεί cookies. Σημειώστε ότι ορισμένες περιοχές στις περισσότερες τοποθεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν απορρίψετε ένα cookie. Επιπρόσθετα, προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εάν εσείς το θελήσετε, για παράδειγμα στην περίπτωση μιας εγγραφής, μιας έρευνας, ενός διαγωνισμού ή εκτέλεσης ενός συμβολαίου. Σε περίπτωση που συμπληρώσετε αίτηση σε μία από τις ιστοσελίδες μας μέσω λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία καταστήσατε διαθέσιμα στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συμπλήρωση της ανωτέρω αίτησης. Ο αιτών θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει και να διορθώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Δεν θα έχουμε πρόσβαση σε κανένα άλλο πεδίο προσωπικών δεδομένων του αιτούντος ( επί παραδείγματι ενδιαφέροντα, hobbies κλπ) τα οποία ενδεχομένως να είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Χρήση και Γνωστοποίηση Δεδομένων και Προσδιορισμός του Σκοπού

Η BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ θα χρησιμοποιήσει δεδομένα σας μόνο για το σκοπό της τεχνικής διαχείρισης των ιστοσελίδων, της έρευνας και της εμπορίας προϊόντων, της εφαρμογής του παρόντος μέτρου ασφαλείας και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Τα δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός του Ομίλου BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ χωρίς τη δική σας συναίνεση.

Ασφάλεια

Η BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να προστατέψει τα δεδομένα που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από επεμβάσεις, απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση. Οι διαδικασίες ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς καθώς νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες.

Ελευθερία επιλογών

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για να σας πληροφορήσουμε για τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε την άποψή σας, όπου είναι δυνατόν. Φυσικά η συμμετοχή σας σε τέτοιες καμπάνιες είναι εθελοντική. Εάν δεν συμφωνείτε, μπορείτε να μας πληροφορήσετε οποιαδήποτε στιγμή, έτσι ώστε να εμποδίσουμε τη χρήση των δεδομένων ανάλογα.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες, χρήσιμες υποδείξεις, παράπονα που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Εάν υπάρχουν λανθασμένα δεδομένα παρά τις προσπάθειές μας για ακρίβεια και επικαιρότητα, θα διορθώσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την απαίτησή σας.

Πίσω