Μέτρο Ασφάλειας Πλυντηρίων Πιάτων
Ελλάδα, Κύπρος

Σημαντική Ειδοποίηση Ασφαλείας:
Ενδεχόμενος Κίνδυνος Ανάφλεξης

Οι κάτοχοι των παρακάτω Bosch, Neff, Pitsos, Siemens πλυντηρίων, παρακαλούμε να δράσετε σύμφωνα με την παρακάτω ειδοποίηση ασφαλείας.

Μέτρο Ασφάλειας Πλυντηρίων Πιάτων

Διαπιστώσαμε, ότι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα ενός περιορισμένου αριθμού πλυντηρίων πιάτων Bosch, Neff, Pitsos, Siemens που κατασκευάστηκαν μεταξύ των ετών 1999 και 2005 μπορεί να υπερθερμανθεί και, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, να προκαλέσει ανάφλεξη.

Η προσήλωση μας να πετύχουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας, ποιότητας κατασκευής και αξιοπιστίας σε όλα τα προϊόντα μας, αποτελεί την κύρια αιτία της απόφασής μας να λάβουμε μέτρα και να εκδώσουμε αυτό το εθελοντικό μέτρο ασφαλείας, χωρίς χρέωση για εσάς. Λυπούμαστε ειλικρινά για την αναστάτωση που τυχόν σας προκληθεί και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την υπομονή σας.

Για να ελέγξετε, αν το πλυντήριο πιάτων σας συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις συσκευές που παρουσιάζουν την παραπάνω δυσλειτουργία, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1.

Ελέγξτε την μάρκα, τον αριθμό μοντέλου της συσκευής, τον αριθμό παρτίδας και το σειριακό αριθμό, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο εσωτερικό μέρος της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων

Ο αριθμός μοντέλου συσκευής, ο αριθμός παρτίδας και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πάνω μέρος του εσωτερικού της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων σας ή στην αριστερή πλευρά του εσωτερικού της.
πινακίδα μητρώου

2.

Για να διαπιστώσετε αν το πλυντήριο σας περιλαμβάνεται σε αυτό το μέτρο ασφαλείας, χρειάζεστε και τα 3 παραπάνω στοιχεία.

Αν έχετε ήδη καταχωρίσει το πλυντήριο πιάτων σας και έχετε ένα αριθμό αναφοράς (καταχώρισης) τότε καλέστε το τηλεφωνικό μας κέντρο στον παρακάτω αριθμό χωρίς χρέωση.


π.χ. SGS53A58EU/01(εισάγετε τον πλήρη αριθμό)

π.χ. 8304

π.χ. 00371
ή

Καλέστε το τηλεφωνικό μας κέντρο:
Για Ελλάδα στο 210-4277701 ή 18182.
Για Κύπρο στο 22-819550 ή 77-778007.

Ώρες λειτουργίας: Ελλάδα Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 18:00;
Κύπρος Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00

Συχνές ερωτήσεις

Αυτή η ειδοποίηση ασφαλείας απευθύνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό πλυντηρίων πιάτων και δεν αφορά άλλες συσκευές των μαρκών Bosch, Neff, Pitsos, Siemens.