Sikkerhedsaktion på opvaskemaskiner
Danmark, FO, GL

Sikkerhedsaktion på opvaskemaskiner

Tilbage

Legal Notices

Vilkår for brug

Hjemmesiden www.dishcareaction.dk tilhører BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, i det følgende kaldet "BSH".

Politik om personlige oplysninger

  1. Alle personlige oplysninger, som du videregiver til BSH på hjemmesiden, behandles i henhold til Persondataloven. BSH behandler dine oplysninger med det formål at administrere din brug af hjemmesiden, kundeforholdet og indgå aftaler med dig eller løse andre opgaver, som du har anmodet om. Hvis du har givet dit samtykke, gemmes dine personlige data og kan bruges i markedsføringsøjemed, såsom information om kampagner, produkter eller tilbud. BSH Hvidevarer A/S vil beholde dine oplysninger indtil du meddeler, at du ønsker at blive slettet fra registeret, dette skal ske skriftligt til BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup.
  2. BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup er Persondataansvarlig for de personlige oplysninger, der behandles. Hvis du ønsker mere information om hvilke personlige oplysninger om dig, der behandles af BSH, bedes du henvende dig skriftligt på ovenstående adresse. Hvis BSH behandler dine personlige oplysninger i strid med Persondataloven, er du berettiget til at anmode om, at dine oplysninger bliver rettet, spærret eller fjernet.
  3. BSH kan være forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger, hvis BSH anmodes herom i henhold til loven eller efter anmodning fra domstolene. Når du videregiver personlige oplysninger til BSH i henhold til ovennævnte, giver du samtidigt samtykke til, at videregivelse af dine oplysninger kan ske, såfremt ovennævnte gør sig gældende.

Vilkår for brug af hjemmesiden

Informationerne på hjemmesiden er så vidt muligt korrekte ved offentliggørelse. BSH garanterer ikke for, at informationerne, links eller andre oplysninger, som hentes fra hjemmesiden, er korrekte. BSH ifalder under ingen omstændigheder ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser af oplysninger i indhold på hjemmesiden. Alle oplysninger stilles til rådighed, som de er og forefindes, og er beregnet til brug ud fra den betingelse, at BSH fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for tab, erstatningsansvar, skade eller omkostninger, som helt eller delvist måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brug eller tillid til sådanne oplysninger eller personer. BSH forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller rettelser til enhver tid uden forudgående varsel. Afbrydelser på grund af vedligeholdelse m.v. kan forekomme på hjemmesiden. BSH fraskriver sig ethvert ansvar for forstyrrelser, afbrud eller andet, som måtte forekomme på hjemmesiden.

Copyright

Indholdet på denne hjemmeside tilhører BSH og er ophavsretligt beskyttet i henhold til loven. Informationerne må ikke, medmindre andet fremgår, gengives, overføres, kopieres, distribueres eller lagres uden særlig forudgående tilladelse fra BSH.

Tilbage